J.S. Karmapa v meditaci

Meditační praxe v KSDP

Pozor změna: setkání se již nekonají na adrese centra.

Čtvrtek   19.00 hod:   Šinä
19.30 hod:   čtení Dharmy
20.00 hod:   Čenrezig

Pro informace, kde setkání probíhá prosím volejte 603 475 528 nebo 603 543 471.

Dostavte se prosím alespoň 10 minut před začátkem, v průběhu meditace již není příchod možný. S sebou si přineste meditační podušku nebo něco na sezení a volný oděv. Prostor pro otázky je vymezen na konci.

Šinä (skt. šamata) je základni meditace ve všech buddhistických tradicích. Překládá se jako meditace klidu nebo meditace hlubokého zklidnění. V tibetštině slovo šinä představuje: meditaci, která přináší pevnost mysli uvolněním spárů navyklých myšlenek a zákalů (mysli), nebo zklidnění mysli skrze meditační výcvik. Při meditaci se člověk dostává do stavu bdělého vědomí, kde je schopen vnímat věci a jevy takové jaké jsou.

Čenrezig (skt. Avalokitešvara) je bodhisattva soucitu, též přezdíván jako buddha milosrdenství. Považuje se za ztělesnění soucitu všech Buddhů. Jeho mantra zní OM MANI PEME HUNG. Čenrezi pudža (skt. sadhana) - zpívaný obřad, vyjadřuje samu podstatu buddhistické cesty. Rozvíjením nepodmíněné lásky a soucitu se naše mysl stává klidnou a láskyplnou, a tím připravenou pomoci ostatním.

Drölma (skt. Tara) má celkem 21 forem. Meditace zaměřené na jednotlivé formy mají různý účinek. Jednou z nejoblíbenějších podob je Zelená Tara, ženský bodhisattva soucítění. Jeji mantra je OM TARE TUTTARE TURE SOHA. Zelená Tara má zvlaštní schopnost ochraňovat před utrpením, strachem a nebezpečím a odstraňovat všechny překážky, které brání duchovnímu vývoji. Někdy se jí díky tomu přezdívá Matka všech Buddhů. Její zelená barva představuje osvícenou aktivitu. Tato pudža má silný očistný účinek.

Öpagme (skt. Amitabha) je Buddha neomezeného světla (doslova neomezený jas), který zosobňuje nezměrnou lásku. Amitabha je zpodobňován s červeným tělem. Sútry říkají, že jeho záře je nekonečná a bez překážek prozařuje všechny říše v deseti směrech, aby pomohla všem bytostem zrodit se v Čisté zemi (Dewačenu). Jeho mantra je OM AMI DEVA ŠRIH. Tato pudža pročišťuje vnímání a tím umožňuje intuitivní zření. Je zvykem jí provádět při západu slunce, protože Amitabha je Buddhou západního směru.

Guru Rinpočhe (skt. Padmasambhava) je nazýván druhým Buddhou našeho času. Je ústřední postavou v linii Nyingma a v ostatních školách tibetského buddhismu je uctíván jako velký učitel buddhismu a realizovaný tantrický mistr. Jeho mantra je OM AH HUNG BENDZA GURU PEME SIDDHI HUNG. Tato pudža posiluje stabilitu mysli a vnitřní sebevědomí. Pomáhá odstranit pochybnosti a rozkolísanost a probouzí vnitřního učitele v našem srdci. Obecně může být použita jako modlitba k jakémukoliv učiteli-guruovi.

Dordže Sempa (skt. Vadžrasattva) ztělesňuje očistnou moc všech Buddhů. Jeho jméno znamená "Diamantová mysl nebo Nezničitelná mysl". Dordže Sempa je často centrální postavou mandaly, protože přímo očišťuje kořen utrpení - nevědomost. Říká se, že ten kdo se soustředěnou myslí odříká 108 krát stoslabičnou mantru, bude očištěn od veškeré negativity. Stoslabičná mantra je složena z písmen jmen budhistických božstev. Kratší mantra zní OM BENDZA SATO HUNG. Praxe na Dordže Sempu lze provádět mnoha způsoby - od vizualizace očistného, zářícího nektaru, až po složité postupy čištění jednotlivých energetických kanálů a center. Odříkávání mantry je také součástí průpravných cvičeních - Ngödro.

Sandže Menla (skt. Bhaišadža Guru) je Buddha medicíny a Buddha léčivé říše Lapis Lazuli, která je svými vlastnostmi podobná Amithábhově Čisté zemi (Dewačenu). Barva jeho těla je tmavě modrá. V pravé ruce drží rostlinu proti všem nemocem. Jeho mantra je TEJATHE OM BEKANTZE BEKANTZE MAHA BEKANTZE RANDZA SAMUDGATE SOHA. Sandže Menla ztělesňuje léčivou a ochranou moc všech Buddhů a Bodhisattvů. Jeho pudža posiluje vitalitu a zdravé postoje mysli, pomáhá léčit neduhy a zmírňuje bolest.


nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home